STS

Jun 13, 2012 at 10:19 AM

Ik zie dat er een STS configuratie in zit.

Maar hoe kan ik de SAML attributen en SAML Attribute Disingnator toevoegen aan de request?

Jun 18, 2012 at 8:14 AM

Ik heb nu gebruik gemaakt van de SSO verbinding in de eh-i library

Maar hoe kan ik meerdere attributen toewijzen?


     Dim xmlAttrib As String = ""
        xmlAttrib &= "<saml:Attribute xmlns:saml=""urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:assertion"" AttributeNamespace=""urn:be:fgov:identification-namespace"" AttributeName=""urn:be:fgov:ehealth:1.0:certificateholder:hospital:nihii-number"">" &
           "<saml:AttributeValue xsi:type=""xs:string"" xmlns:xs=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema"" xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"">" & nihiiNumber & "</saml:AttributeValue>" &
           "</saml:Attribute>"
        xmlAttrib &= "<saml:Attribute xmlns:saml=""urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:assertion"" AttributeNamespace=""urn:be:fgov:identification-namespace"" AttributeName=""urn:be:fgov:ehealth:1.0:campus:site-number"">" &
           "<saml:AttributeValue xsi:type=""xs:string"" xmlns:xs=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema"" xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"">" & siteNumber & "</saml:AttributeValue>" &
           "</saml:Attribute>"
        xmlAttrib &= "<saml:Attribute xmlns:saml=""urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:assertion"" AttributeNamespace=""urn:be:fgov:identification-namespace"" AttributeName=""urn:be:fgov:ehealth:1.0:hospital:nihii-number"">" &
           "<saml:AttributeValue xsi:type=""xs:string"" xmlns:xs=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema"" xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"">" & nihiiNumber & "</saml:AttributeValue>" &
           "</saml:Attribute>"
 
        doc.LoadXml(xmlAttrib)
 
        ssoBinding.Security.Message.TokenRequestParameters.Add(doc.DocumentElement)
Want dit geeft nu een fout...
Coordinator
Jun 19, 2012 at 1:20 PM

Een xml document kan maar 1 root element bevatten.

Je zal de code moeten herwerken tot de volgende setup:

xmlAttrib = "..."; //attribute 1
doc.LoadXml(xmlAttrib);
ssoBinding.Security.Message.TokenRequestParameters.Add(doc.DocumentElement);

xmlAttrib = "..."; //attribute 2
doc.LoadXml(xmlAttrib);
ssoBinding.Security.Message.TokenRequestParameters.Add(doc.DocumentElement);

xmlAttrib = "..."; //attribute 3
doc.LoadXml(xmlAttrib);
ssoBinding.Security.Message.TokenRequestParameters.Add(doc.DocumentElement);

 Dit moet je herhalen voor elk attribuut dat je moet voorzien.

Voor elk attribuut dat je moet  hebben in de ticket zal je ook een claim type requirement moeten toevoegen op de volgende manier:

 

ssoBinding.Security.Message.ClaimTypeRequirements.Add(new ClaimTypeRequirement("urn:be:fgov:ehealth:1.0:hospital:nihii-number"));
...